Welkom

Welkom op de site van de Stichting Mediation en Overheid. De Stichting beoogt door het inzetten van mediation, soms lange, irritante en kostbare juridische procedures te voorkomen. Vaak blijkt dat door overleg en wat geven en nemen conflicterende partijen samen prima verder kunnen.

Zo biedt het bezwaarschrift de overheid de kans om door middel van toepassing van mediationvaardigheden of mediation te vernemen waarom de burger moeite heeft met het besluit en bestaat de kans om er samen uit te komen met respect voor geldende wettelijke regels. En geeft het bestuursorgaan "het stuur" om tot de eindbeslissing te komen niet uit handen.