Onze projecten

De Stichting voert nu de volgende projecten uit.

Uiteraard is het ook mogelijk om vooruitlopende op een concrete situatie al afspraken te maken over inschakeling van de Stichting Mediation en Overheid