Comité van aanbeveling

Mogen wij aan u voorstellen, ons comité van aanbeveling:

 

De heer prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer
Lid Europese Rekenkamer, voorheen Nationale Ombudsman

De heer mr. J.H.C. van Zanen
burgemeester van Utrecht en voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De heer drs. F.J. Spekreijse
oud-voorzitter Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO)

De heer drs. J.A. Waal
algemeen directeur Stichting het Juridisch Loket

Mevrouw mr. Frederique van Zomeren
voorzitter Nederlandse Mediators Vereniging

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
lid Eerste Kamer der Staten Generaal en oud-voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten